RTB-oppfølging

Rent eller tørt bygg (RTB) er et krav på de fleste byggeprosjekter. En ryddig og ren arbeidsplass bidrar til økt effektivitet, og ivaretar sikkerheten og trivselen på byggeplassen.

Rent eller tørt bygg (RTB) er et krav på de fleste byggeprosjekter. En ryddig og ren arbeidsplass bidrar til økt effektivitet, og ivaretar sikkerheten og trivselen på byggeplassen.

Vi tilbyr en RTB-konsulent som følger opp byggeplassen i henhold til kravene i RTB- håndboken. Våre kunder kan derfor være trygge på at kravene blir overholdt. Vi leverer RTB-tjenester til alle typer bygg.

Vi tilbyr også objektive målinger for å dokumentere at støvnivåene på et nybygg er innenfor de gjeldende krav. Målingene utføres ved hjelp av en støvmåler, og rapporter utarbeides.

Ikke bruk tid på renholdet, få et skreddersydd tilbud fra Eir.

Nysgjerrig på Eir Renhold og hva vi kan gjøre for deg?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!